Find My Size

วัดรอบเอว – ยืนตรง ใช้สายวัดพันรอบเอว ให้อยู่ระหว่างบริเวณช่วงใต้ซี่โครงและสะดือ หาช่วงรอบเอวของคุณโดยการเอียงตัวไปด้านใดด้านหนึ่งและไม่ต้องเกร็งหน้าท้อง เพื่อให้การวัดตัวแม่นยำ