Shipping & Returns

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสืนค้า

  • สินค้าที่ซื้อแล้วไม่สามารถรับเปลี่ยนหรือคืนได้เนื่องจาก ทางแบรนด์คำนึงถึงความอนามัยเป็นหลัก
  • หากเป็นความผิดพลาดของทางแบรนด์ สามารถนำสินค้ามาเปลี่ยนหรือคืนได้ไม่เกิน 7 วันทำการหลังวันที่ได้รับสินค้า โดยจะต้องเป็นรุ่น และ สีเดิม ตามการจัดซื้อก่อนหน้า
  • ทางแบรนด์จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ให้ลูกค้า เมื่อได้รับสินค้าออเดอร์เก่าและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
  • สินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืน ต้องคงอยู่ในสภาพเดิมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ ชำรุดเสียหาย ป้ายยี่ห้อสินค้าคงอยู่ในบรรจุภัณฑ์ โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • กรณีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนไม่มีในสต็อก ทางบริษัทจะชำระเงินคืนเต็มจำนวน

วิธีการคืนสินค้า

  • กรุณาเขียน คำร้องมาที่ อีเมล contact@upandunder.co   หรือ แจ้งเรื่องผ่านช่องทางไลน์ “@upandunder_brand” โดย ระบุรายละเอียดของการสั่งซื้อ (วันที่,ใบเสร็จเงินโอน,ชื่อและไซส์ของสินค้า) พร้อมระบุเหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  • ขอความกรุณาให้สภาพสินค้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสียหาย ป้ายยี่ห้อสินค้า คงอยู่ที่ในบรรจุภัณฑ์
  • ขอให้ท่านส่งสินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนกลับมาที่ MyCloud 11/6 MyCloudFulfillment ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.10520 โทร 084-1123357,0942144735
  • กรุณา เขียนระบุหน้าพัสดุ “UP&UNDER : Returned product“ ก่อนจัดส่ง